Info

DE KREATIVE MILJØER

Konkurrencens formål er dels at gøre opmærksom på de kreative miljøer på produktionsskolerne, dels at fremme samarbejdet og fællesskabet mellem produktionsskolerne.

Produktionsskolernes målgruppe er unge mellem 16 og 25 år som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse.

UNDERVISNING PÅ ET KREATIVT VÆRKSTED

Rammerne er radikalt anderledes end det traditionelle skolemiljø, idet eleverne arbejder i værksteder med praktiske opgaver.

På de deltagende produktionsskoler prøver eleverne bl.a. kræfter med mediefagene og forskellige medieprodukter.

Målsætningen er, at eleverne udvikler sig både fagligt, socialt og personligt, så de efter et ophold på produktionsskolen er afklarede om deres videre forløb – enten i en ungdomsuddannelse eller på arbejdsmarkedet.