Plakater

Zoom Festival 2016 plakat:

 

De øvrige plakat forslag: