Gruppe M. J. M.

Mia Westberg Strejby Kristensen, Josefine Dybdal Stratigis og Malene Schmidt Bredvig